1. Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal

1.1 Prelucrarea datelor cu caracter personal

Operatorul datelor cu caracter personal este Dacris Impex S.R.L., persoană juridică română cu sediul în Str. Ardealului 9F, Otopeni, Ilfov, înregistrat la Registrul Comertului cu nr. J23/5444/2020, CUI: RO 5740077, reprezentata legal de Dan Laurențiu Fați (denumită în cele ce urmează ”Dacris” sau ”Societatea”).

Va informam ca Societatea are un responsabil cu protectia datelor cu caracter personal, având urmatoarele date de contact:

Nume: Marius Repede

Tel.: +4 0726 718 384

E-mail: dataprotection@dacris.net

1.2 Înțelesul unor termeni

Pentru a va asigura o mai buna întelegere a informatiilor cuprinse în acest document, am inclus mai jos o detaliere a notiunilor principale folosite în cuprinsul acestuia.

Aceste definitii sunt preluate din Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul GDPR), în vigoare de la data de 25.05.2018. În plus, am adaugat câteva note explicative pentru a usura întelegerea.

”Date cu caracter personal” înseamna orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila („persoana vizata”); o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de unic identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

”Prelucrare” înseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea.

1.3 Care sunt tipurile de date cu caracter personal pe care societatea le prelucreaza în legatură cu dumneavoastră prin intermediul Site-ului

Datele cu caracter personal colectate prin intermediul site-ului www.castigacupilot.ro ce vor fi prelucrate de organizator sunt:

  1. a) Numărul de telefon
  2. b) Nume și prenume
  3. c) Localitate și Județ
  4. d) Email

Dumneavoastra ne furnizati în mod direct datele cu caracter personal. Cu titlul de exemplu, primim informatii de la dvs. astfel:

Când va creati un cont, ne comunicati: Prenume, Nume, Localitate și Județ, E-mail, numarul de telefon, număr bon.

Nu colectam si nu prelucram în alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protectia datelor în categorii speciale de date cu caracter personal. Putem, de asemenea, sa colectam si sa prelucram ulterior anumite informatii cu privire la comportamentul dvs în timpul vizitarii site-ului nostru web, pentru a va personaliza experienta online si a va pune la dispozitie oferte adaptate profilului dvs. Pe site-ul nostru web putem stoca si colecta informatii in cookie-uri si tehnologii similare, conform Politicii de cookie-uri.

1.4 Care sunt scopurile și temeiurile prelucrarii

Datele cu caracter personal sunt prelucrate în următoarele scopuri:

  1. inscrierea in concurs, organizarea și desfășurarea Concursului și acordarea premiilor căștigătorilor;
  2. în scopuri promoționale și publicitare în legătură anunțarea câștigătorilor, cu consimțământul persoanelor vizate
  3. transmiterea de comunicări comerciale cum ar fi oferte cu privire la produsele Organizatorului, invitații de a participa la concursuri, loterii publicitare, chestionare sau sondaje și alte comunicări similare cu consimțământul persoanelor vizate;
  4. soluționarea oricăror plângeri în legătură cu organizarea și desfășurarea Campaniei și acordarea premiilor; punerea în aplicare a prevederilor Regulamentului pentru apărarea în instanță și/sau alte proceduri judiciare sau administrative, inclusiv investigarea eventualelor încălcări, realizarea diverselor raportări, analize și studii statistice cu privire la campaniile de marketing organizate și succesul acestora; (interesul legitim al Organizatorului);
  5. activități de arhivare, dacă sunt cerute de legislație (obligăție legală a Organizatorului).

În cazul în care consimțământul persoanelor vizate constituie temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter. Participanții care refuză să comunice sau își retrag consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal necesare pentru participarea în Campanie nu vor fi eligibili să participe.

În cazul în care v-ati dat consimtamântul, îl puteti retrage ulterior, în orice moment, fie prin accesarea link-ului de dezabonare afisat în cadrul mesajelor pe care le primiti de la noi, fie printr-o notificare simpla formulata în scris la adresa de e-mail: dataprotection@dacris.net ori marketing@dacris.net, sau transmisa la datele de contact ale Societatii.
Nu trebuie sa justificati decizia dumneavoastra;

Retragerea consimtamântului înseamna ca nu vom mai putea prelucra ulterior respectivele date, folosind ca temei consimtamântul. Este posibil însa ca în functie de circumstante, sa continuam a prelucra, în scopuri limitate, datele respective în baza altor temeiuri, de exemplu pentru a ne putea conserva, exercita sau apara drepturi în instanta, pentru a îndeplini anumite obligatii legale sau în alte cazuri similare care sunt în strânsa legatura cu prelucrarea initiala;

Vă rugăm, de asemenea, să rețineți că retragerea consimțământului nu va afecta prelucrările efectuate de noi anterior, în baza acestuia, nici prelucrările de date care nu se efectuează în baza consimțământului.

1.5 Cât timp păstrăm datele dvs. cu caracter personal

Ca regula generală, vom stoca datele dvs. cu caracter personal pentru scopul a, b al Concursului pe durata acestuia plus o perioada suplimentara de 12 luni.

Datele personale colectate pentru scopurile c, d le vom stoca pana la data la care alegeti sa va dezabonati prin transmiterea unui mail in acest sens la marketing@dacris.net.

Puteti sa ne solicitati oricând stergerea anumitor informatii sau închiderea contului si vom da curs acestor solicitari, sub rezerva pastrarii anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului, în situatiile în care legislatia aplicabila sau interesele noastre legitime o impun (obligății de raportare și plată a taxelor și impozitelor)

1.6 Actualizarea datelor

Ne dorim sa prelucram date personale care sunt corecte, complete si actualizate. De aceea, în masura în care datele cu caracter personal se modifica sau daca observati erori în legatura cu aceste date, va rugam sa ne anuntati cât de repede pentru a putea actualiza datele respective.

1.7 Cui transmitem datele cu caracter personal

Datele cu caracter personal mentionate în prezenta Politica pot fi furnizate unor entitati afiliate, partenere, unor colaboratori ai Societatii sau unor alte entitati juridice independente, cum ar fi catre:

Entitati afiliate sau partenere, colaboratori cu care Societatea are încheiate contracte de prestari servicii sau alte tipuri de contracte (ex.  curieri, banci/furnizori de servicii de plata, furnizori de servicii de marketing, furnizori de servicii de cercetare de piata, asiguratori, furnizori de servicii IT, etc);

Persoane fizice sau juridice care actioneaza ca persoane împuternicite pentru Societate, în diverse domenii aferente încheierii, înregistrarii sau derularii contractului;

Contabili, auditori, avocati, executori judecatoresti si/ sau alti consultanti profesionali externi.

Autoritati publice, persoane investite cu putere publica, institutii publice, instante relevante, etc. din România sau din strainatate- în caz de control, sau la cererea acestora sau din initiativa noastra, în conformitate cu legislatia aplicabila.

Vom încheia cu fiecare din acestia clauze contractuale impuse de lege care având drept scop asigurarea protectiei datelor dumneavoastra personale, inclusiv în ceea ce priveste securitatea si confidentialitatea datelor.

1.8 Nu transferăm date în afara Uniunii Europene

La data prezentei Politici, Societatea noastra nu transfera si nu intentioneaza sa transfere datele dumneavoastra cu caracter personal catre entitati sau persoane din afara Uniunii Europene sau organizatii internationale.

Furnizorii, partenerii, colaboratorii mentionati în sectiunea de mai sus catre care transmitem datele personale sunt persoane/ entitati române. Nu putem exclude însa ca acestia sa transmita datele dumneavoastra în alte state, care pot fi membre sau non membre ale Uniunii Europene (de exemplu daca au serverele localizate în Statele Unite). În clauzele contractuale pe care le vom încheia cu acestia, vom avea în vedere ca aceste entitati/ persoane sa îsi asume existenta unor masuri de securitate si a unor garantii adecvate menite a asigura confidentialitatea si protectia corespunzatoare a datelor dumneavoastra cu caracter personal.

În cazul în care Societatea va efectua transferul datelor cu caracter personal catre entitati/ persoane din afara Uniunii Europene, ne vom asigura ca sunt puse în practica masuri adecvate de protectie a datelor cu caracter personal, sau va vom solicita consimtamântul pentru efectuarea unor asemenea transferuri, cu informarea dumneavoastra prealabila asupra riscurilor potentiale aferente. În situatii exceptionale în care va fi necesar sa transferam date în afara Uniunii Europene, iar conditiile sus mentionate nu sunt îndeplinite ne vom asigura ca transferul se va realiza exclusiv în cazurile în care legea permite derogari exprese (ex. art. 49 din Regulamentul GDPR).

1.9 Cum protejam securitatea datelor dvs. cu caracter personal

Societatea se angajeaza sa asigure securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor masuri tehnice si organizatorice adecvate, conform standardelor industriei.

Datorita modului prin care datele cu caracter personal sunt transmise pe cale electronica, poate exista riscul de interceptare, pierdere, copiere a informatiilor de catre persoane neautorizate, prin folosirea de aparatura sau software de interceptare. La sesizarea utilizatorilor, Societate va lua toate masurile si va pune la dispozitie toate fisierele necesare organelor competente abilitate sa rezolve acest tip de infractiune. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilitati ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.

Societatea nu poate fi facuta responsabila pentru erorile survenite în urma neglijentei utilizatorului privind securitatea si confidentialitatea contului si parolei sale.

Orice accesare a bazei de date cu informatii personale a utilizatorilor castigacupilot.ro, inclusiv orice încercare de acces neautorizat, va fi înregistrata într-un fisier de acces. Fisierele de acces vor face posibila identificarea de catre castigacupilot.ro a persoanelor care au accesat date cu caracter personal fara un motiv legitim, în vederea sesizarii organelor competente. Orice încercare de a accesa datele personale ale altui utilizator, de a modifica continutul site-ului sau de a afecta performantele serverului pe care ruleaza site-ul castigacupilot.ro, va fi considerata o tentativa de fraudare a site-ului si va pune în miscare cercetarea penala împotriva aceluia sau acelora care au initiat aceasta actiune.

1.10 Care sunt drepturile dumneavoastră în legatură cu prelucrarea datelor cu caracter personal

Aveti urmatoarele drepturi principale cu privire la datele dumneavoastra personale, drepturi ce pot fi exercitate, în conditiile stabilite de lege:

Dreptul de acces la date: aveti dreptul de a obtine informatii în legatura cu prelucrarea sau nu a datelor dumneavoastra cu caracter personal, dreptul de a obtine accesul la datele dumneavoastra sau o copie a acestor date pe care le detinem, precum si dreptul de a obtine informatii cu privire la tipul, prelucrarea si divulgarea de catre noi a acestor date, sau cu privire la sursa datelor dvs. cu caracter personal, în cazul în care aceste date nu au fost colectate direct de la dvs.

Aveti, de asemenea, dreptul de a solicita informații cu privire la existenta oricarei prelucrari automate a datelor dvs. cu caracter personal, inclusiv crearea de profiluri, precum si informatii privind logica utilizata si importanta si consecintele preconizate ale unei astfel de prelucrari asupra dumneavoastra; în acest caz, daca prelucrarea este efectuata prin mijloace automate aveti dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale.

Dreptul la rectificarea datelor: aveti dreptul de a obtine rectificarea datelor dumneavoastra pe care le prelucram sau le controlam, care sunt inexacte; în functie de scopurile în care sunt prelucrate datele, aveti dreptul de a obtine completarea datelor care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea de declaratii suplimentare.

Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”): aveti dreptul de a obtine de la noi stergerea datelor dumneavoastra pe care le prelucram sau le controlam, în cazurile prevazute de lege.

Dreptul la restrictionarea prelucrarii datelor: aveti dreptul de obtine de la noi restrictionarea prelucrarii datelor dumneavoastra pe care le prelucram sau le controlam, la anumite date si scopuri limitate, potrivit legii (de exemplu atunci când prelucrarea este ilegala, si va opuneti stergerii datelor, dar solicitati în schimb restrictionarea utilizarii lor).

Dreptul de a vă opune prelucrării: aveți dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor dumneavoastra de catre noi sau în numele nostru, în cazurile si în limitele prevazute de lege; în anumite situatii permise de lege, vom putea continua prelucrarea datelor dumneavoastra si dupa exercitarea acestui drept.

Dreptul la portabilitatea datelor: aveti dreptul ca, în situatiile prevazute de lege (de exemplu, prelucrare întemeiata pe consimtamânt, pe contract sau prin mijloace automate) sa obtineti transferul catre un alt operator al datelor dumneavoastra pe care le prelucram sau le controlam.

Dreptul de a va retrage consimtamântul în orice moment: în situatiile în care prelucram datele dumneavoastra în temeiul consimtamântului dumneavoastra, aveti dreptul de a va retrage consimtamântul; puteti face aceasta în orice moment, cel putin la fel de usor cum ne-ati acordat initial consimtamântul; retragerea consimtamântului nu va afecta legalitatea prelucrarii datelor dumneavoastra pe care am realizat-o înainte de retragere.

Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere: aveti dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrarii datelor cu caracter personal cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastra de catre noi sau în numele nostru. Autoritatea de supraveghere din Romania este Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Pentru a exercita unul sau mai multe dintre aceste drepturi sau pentru a adresa orice întrebare sau nelamurire cu privire la oricare dintre aceste drepturi, va rugam sa ne contactati, folosind urmatoarele date de contact:

Adresa: Strada Ardealului nr. 9F, Otopeni, jud. Ilfov

Fax: 021 350 67 59

E-mail: dataprotection@dacris.net

Avem convingerea ca nu veți exercita aceste drepturi în mod nerezonabil, excesiv sau altfel abuziv.

În cazul în care nu sunteți mulțumit de modul în care am solutionat sau am raspuns la o cerere sau o plângere a dumneavoastra sau considerati ca prelucrarea este facuta cu încalcarea legislatiei aplicabile, puteti formula o plângere la autoritatea de supraveghere a datelor din România: Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).

La data prezentei, ANSPDCP are urmatoarele date de contact:

Sediul: Bd. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Bucuresti, Sector 1, cod postal 010336, România

E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Fax: 40.318.059.602

Website: www.dataprotection.ro

2. Despre cookie-uri

Folosim cookie-uri pentru a personaliza conținutul și anunțurile, pentru a oferi funcții de rețele sociale și pentru a analiza traficul. De asemenea, le oferim partenerilor de rețele sociale, de publicitate și de analize informații cu privire la modul în care folosiți site-ul nostru. Aceștia le pot combina cu alte informații oferite de dvs. sau culese în urma folosirii serviciilor lor. În cazul în care alegeți să continuați să utilizați website-ul nostru, sunteți de acord cu utilizarea modulelor noastre cookie.

2.1 Informații generale

Cookie-urile sunt mici fisiere de text ce pot fi utilizate de către site-urile web pentru a face utilizarea lor mai eficientă.
Legea stipulează ca putem stoca cookie-uri pe dispozitivul dvs., în cazul în care ele sunt strict necesare pentru operarea acestui site. Pentru toate celelalte tipuri de cookie-uri avem nevoie de permisiunea dvs.
Acest site utilizează diferite tipuri de cookie-uri. Unele cookie-uri sunt plasate de către servicii parți terțe care apar pe paginile noastre.
Puteți, în orice moment, să modificați sau să vă retrageți acordul din Declarația privind modulele cookie de pe website-ul nostru.
Aflați mai multe despre cine suntem, cum ne puteți contacta și cum procesăm datele personale în Politica noastră de prelucrare a datelor la sectiunea GDPR.

2.2 Necesare

Cookie-urile necesare ajută la a face un site utilizabil prin activarea funcțiilor de bază, precum navigarea în pagină și accesul la zonele securizate de pe site. Site-ul nu poate funcționa corespunzător fără aceste cookie-uri.

2.3 Preferințe

Cookie-urile de preferința permit unui site să își amintească informații care se modifică dupa modul în care se comportă sau arată site-ul, precum limba dvs. preferată sau regiunea în care vă aflați.

2.4 Statistici

Cookie-urile de statistică îi ajuta pe proprietarii unui site să înțeleaga modul în care vizitatorii interacționează cu site-urile prin colectarea și raportarea informațiilor în mod anonim.

2.5 Marketing

Cookie-urile de marketing sunt utilizate pentru a-i urmari pe utilizatori de la un site la altul. Intenția este de a afisa anunțuri relevante și antrenante pentru utilizatorii individuali, asadar ele sunt mai valoroase pentru agențiile de publicitate și parțile terțe care se ocupă de publicitate.

2.6 Neclasificate

Cookie-urile neclasificate sunt cookie-uri în curs de clasificare, împreună cu furnizorii de cookie-uri individuale.

 

3. Politica de cookie- uri din data de 23.10.2023

Site-ul www.castigacupilot.ro utilizeaza cookie-uri

Informatiile pe care le veti citi sunt menite sa aduca la cunostinta utilizatorilor site-ului nostru detalii despre plasarea, utilizarea si administrarea “cookie”-ulor. De asemenea, veti gasi si cateva linkuri utile unde puteti citi mai multe despre cookies. In cazul in care aveti nevoie de mai multe informatii si ele nu se regasesc mai jos, ne puteti contacta la dataprotection@dacris.net

Acest website foloseste cookie-uri proprii si de la terti pentru a furniza vizitatorilor o experienta mult mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecaruia. In ceea ce numim “web 2.0”, “cookie”-urile joaca un rol important in facilitarea accesului si livrarii multiplelor servicii de care utilizatorul se bucura pe internet, cum ar fi:

3.1 Ce este un “cookie”?

Un “Internet Cookie” (termen cunoscut si ca “browser cookie” sau “HTTP cookie” sau pur si simplu”cookie”) este un fisier de mici dimensiuni, format din litere si numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se acceseaza Internetul.

Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisa de catre un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) si este complet “pasiv” (nu contine programe software, virusi sau spyware si nu poate accesa informatiile de pe hard drive-ul utilizatorului). Un cookie este format din 2 parti: numele si continutul sau valoarea cookie-ului. Mai mult, durata de existenta a unui cookie este determinata; tehnic, doar webserverul care a trimis cookie-ul il poate accesa din nou in momentul in care un utilizator se intoarce pe website-ul asociat webserverului respectiv.Cookie-urile in sine nu solicita informatii cu caracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet.

3.2 Exista 2 categorii mari de cookie-uri:

3.3 Care sunt avantajele cookie-urilor?

Un cookie contine informatii care fac legatura intre un web-browser (utilizatorul) si un web-server anume (website-ul). Daca un browser acceseaza acel web-server din nou, acesta poate citi informatia deja stocata si reactiona in consecinta. Cookie-urile asigura userilor o experienta placuta de navigare si sustin eforturile multor websiteuri pentru a oferi servicii confortabile utilizatorillor: ex – preferintele in materie de confidentialitate online, optiunile privind limba site-ului, cosuri de cumparaturi sau publicitate relevanta.

3.4 Care este durata de viata a unui cookie?

Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viata a unui cookie poate varia semnificativ, depinzand de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singura sesiune (session cookies) si nu mai sunt retinute odata de utilizatorul a parasit website-ul si unele cookie-uri sunt retinute si refolosite de fiecare data cand utilizatorul revine pe acel website (‘cookie-uri permanente’). Cu toate aceste, cookie-urile pot fi sterse de un utilizator in orice moment prin intermediul setarilor browserului.

3.5 Ce sunt cookie-urile plasate de terti?

Anumite sectiuni de continut de pe unele site-uri pot fi furnizate prin intermediul unor terte parti/furnizori (ex: news box, un video sau o reclama). Aceste terte parti pot plasa de asemenea cookieuri prin intermediul site-ului si ele se numesc “third party cookies” pentru ca nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terti trebuie sa respecte de asemenea legea in vigoare si politicile de confidentialitate ale detinatorului site-ului.

Cum sunt folosite cookie-urile de catre acest site?
–       Cookie- uri necesare;
–       Cookie- uri de preferinte;
–       Cookie- uri de statistici;
–       Cookie- uri de marketing;
–       Cookie- uri neclasificate.

3.6 Cookie-urile necesare ajută la utilizarea unui site web prin activarea funcțiilor de bază, cum ar fi navigarea pe pagină și accesul la zonele securizate ale site-ului. Site-ul web nu poate funcționa corect fără aceste cookie-uri.

https://www.cookiebot.com/en/privacy-policy/
https://policies.google.com/privacy

3.7 Cookie-urile de preferință permit unui site web să rețină informații care modifică modul în care se comportă sau arată site-ul web, cum ar fi limba preferată sau regiunea în care vă aflați.
3.8 Cookie-urile de statistici îi ajută pe proprietarii de site-uri web să înțeleagă modul în care vizitatorii interacționează cu site-urile web prin colectarea și raportarea informațiilor în mod anonim.
3.9 Cookie-urile de marketing sunt folosite pentru a urmări vizitatorii pe site-uri web. Intenția este de a afișa anunțuri relevante și captivante pentru utilizatorul individual și, prin urmare, mai valoroase pentru editori și agenții de publicitate terți.
3.10 Cookie-urile neclasificate sunt module cookie pentru care suntem în proces de clasificare, împreună cu furnizorii de module cookie individuale.
3.11 Ce tip de informatii sunt stocate si accesate prin intermediul cookie-urilor?
Cookie-urile pastreaza informatii intr-un fisier text de mici dimensiuni care permit unui website sa recunoasca un browser. Webserverul va recunoaste browserul pana cand cookie-ul expira sau este sters? Cookie-ul stocheaza informatii importante care imbunatatesc experienta de navigare pe Internet

3.12 Securitate si probleme legate de confidentialitate

Cookieurile NU sunt virusi! Ele folosesc formate tip plain text. Nu sunt alcatuite din bucati de cod asa ca nu pot fi executate nici nu pot autorula. In consecinta, nu se pot duplica sau replica pe alte retele pentru a se rula sau replica din nou. Deoarece nu pot indeplini aceste functii, nu pot fi considerate virusi.

Cookie-urile pot fi totusi folosite pentru scopuri negative. Deoarece stocheaza informatii despre preferintele si istoricul de navigare al utilizatorilor, atat pe un anume site cat si pe mai multe alte siteuri, cookieurile pot fi folosite ca o forma de Spyware. Multe produse anti-spyware sunt constiente de acest fapt si in mod constant marcheaza cookie-urile pentru a fi sterse in cadrul procedurilor de stergere/scanare anti-virus/anti-spyware.

In general browserele au integrate setari de confidentialitate care furnizeaza diferite nivele de acceptare a cookieurilor, perioada de valabilitate si stergere automata dupa ce utilizatorul a vizitat un anumit site.

3.13 Iata cateva sfaturi care va pot asigura ca navigati fara griji, insa cu ajutorul cookieurilor:

Multe dintre aplicatiile de detectare si prevenire a spyware-ului includ detectarea atacurilor pe site-uri. Astfel, impiedica browserul de la a accesa website-uri care ar putea sa exploateze vulnerabilitatile browserului sau sa descarce software periculos.

3.14 Cum pot opri cookie-urile?

Dezactivarea si refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite site-uri impracticabile sau dificil de vizitat si folosit.

Cookie- urile care, din punct de vedere tehnic, nu sunt obligatorii a fi stocate pe terminalul utilizatorului, vor fi folosite doar daca utilizatorul isi exprima consimtamantul expres si neechivoc in legatura cu acestea, prin bifarea categoriilor prezentate.

Utilizatorul isi poate retrage consimtamantul in orice moment prin modificarea setarilor aferente browser-ului utilizat.

Detalii privind modificarea setarilor browserelor puteti gasi pe website-urile dezvoltatorilor browserelor, in Sectiunea ,,Setari”, in ,,Optiuni” sau in meniul de ,,Preferinte” al browserului tau.

Este posibila setarea din browser pentru ca aceste cookie-uri sa nu mai fie acceptate sau poti seta browserul sa accepte cookie-uri.

Pentru a intelege aceste setari, urmatoarele linkuri pot fi folositoare, altfel puteti folosi optiunea ,,ajutor” a browserului pentru mai multe detalii.

Pentru setarile cookie-urilor generate de terti, puteti consulta si site-ul: youronlinechoices.com

3.15 Actualizari ale politicii de cookie- uri

Putem actualiza prezenta Politica de cookie- uri pentru cu ocazia modificarilor diverselor tipuri de cookie- uri folosite in scop operational, juridic sau de reglementare. Va rugam sa consultati regulat politica de cookie- uri pentru a va asigura ca sunteti informat adecvat.